DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, vojvoda z Edinburghu, manžel britskej kráľovnej. Ročne ho realizuje vyše 1 milión mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 130tich krajinách sveta.
Na Slovensku sme DofE rozbiehali v roku 2015. Začínali sme s 12 školami a 181 mladými ľuďmi, ktorí chceli na sebe pracovať. Po siedmich rokoch sme prekročili magickú hranicu a mali sme spolu skoro 5 500 absolventov z vyše 210 škôl a organizácií po celom Slovensku.
Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať aspoň 6 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu.
Absolventi sa napríklad učili Mandarínčinu či Nórštinu, skákali na motorke, zvládli Spartan Race, tancovali vo folklórnych súboroch, trénovali mažortetky či mladých plavcov, žonglovali, zbierali smeti, zakladali školské kluby, doučovali spolužiakov, pomáhali v nemocniciach či zariadeniach pre seniorov, ľuďom bez domova alebo deťom z detských domovov.
V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku. Jedná sa o školy alebo organizácie. Tu účastníci programu získajú mentora, ktorý im pomôže s výberom aktivít, nastavením cieľov a poskytne im potrebnú podporu.
Program je možné realizovať na troch úrovniach (bronzová, strieborná a zlatá). Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti - od 6 do 18 mesiacov. Podľa prieskumu medzi slovenskými absolventmi je prínosom naučenie sa vytrvalosti, cítia sa tiež byť viac sebaistí a pozitívnejšie hľadia na svoju budúcnosť. Až 94 percent zapojených sa vďaka DofE začalo angažovať v dobrovoľníckych aktivitách, 74 percent z nich tento program motivoval k rozvoju talentu a viac ako polovica potvrdila, že športovala viac ako predtým.
Významné medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu DofE študentom pomáha, keď sa hlásia na univerzitu alebo do zamestnania. Je dôkazom toho, že vedia na sebe makať, vedia si nastaviť ciele a vytrvalo a motivovane pracovať na ich naplnení. Sú to cenné charakterové vlastnosti, ktoré uznávajú top slovenskí zamestnávatelia