Kto môže prísť do klubovne

Klubovňu môžu navštevovať deti vo veku od  11 rokov, po zaregistrovaní a  schválení členstva dospelým členom o.z. KAMOŠI.

 

Čo robíme v klubovni?

Aktivity, ktoré v klubovni robíme sú zväčša hry, prípadne diskusie o témach, ktoré nás zaujímajú. Máme zájuem rozšíriť ponuku aj na kurzy varenia, navštevujeme aj kurzy akvarelu u Janky Lepejovej, zúčastnili sme sa kurzu linorytu s Andrejom Fričom, a objavujeme aj krásy Malých Karpát :) Naše stretnutia často súvisia aj s dobrovoľníctvom - čistenie, maľovanie a staranie sa o priestory klubovne, prípadne aktivity súvisiace s čistením životného prostredia v okolí Modry. V roku 2022 sme sa ako o.z. KAMOŠI zapojili do medzinárodného vzdelávacieho programu DofE.

Foto z klubovne