Rozpis klubovne

 

Čo robíme v klubovni?

Aktivity, ktoré v klubovni robíme sú zväčša hry, prípadne diskusie o témach, ktoré nás zaujímajú. Máme zájuem rozšíriť ponuku aj na kurzy varenia, navštevujeme aj kurzy akvarelu u Janky Lepejovej, zúčastnili sme sa kurzu linorytu s Andrejom Fričom, a ojavujeme aj krásy Malých Kaprát :)

Foto z klubovne