Sme občianske združenie založené rodičmi nadšencami a sme tu predovšetkým pre deti a všetkých tínedžerov.

Chceme v deťoch formou mimoškolských aktivít podporiť záujem o rôzne oblasti života, šport, kultúru, ekológiu či dobrovoľníctvo.

Sociálne
aktivity

Budovanie
záujmov

Všestranné
vyžitie