logo kamoši

Občianske združenie pre deti

MENU

Občianske združenie KAMOŠI je oficiálne  zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, ktorý vedie Notárska komora SR.

 

Nazbierané peniažky nám pomôžu vytvárať aktivity, ktoré deťom prinesú nielen kopec zábavy a zážitkov, ale aj zmysluplných zručností, vedomostí a skúseností. Ďakujeme!

 

AKO NA TO?

Postup na darovanie 2% ak ste:

 

ZAMESTNANEC

  • do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • z Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3,32 €).
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde vyplníte kolónky označené číslami:

- 01 - 08: vaše meno, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko

- 09: zaplatená daň (nájdete ju v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa v riadku 03).

- 10: sumu 2% z dane

- 11: dátum zaplatenia dane (ten nájdete v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa v riadku 05).

  • Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa vášho bydliska, alebo nám ho prineste osobne.

tlačivo

 

ŽIVNOSTNÍK

  • v oddiele VIII len vyplníte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete:

Názov: KAMOŠI

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50397079

Sídlo: Jána Bakoša 13, 900 01 Modra

  • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na DÚ podľa vášho bydliska.

Kontakty

KAMOŠI, o.z.

Jána Bakoša 13, 900 01 Modra

+421 918 702 714

info@kamosi.sk