logo kamoši

Občianske združenie pre deti

MENU

Aj tento rok máte možnosť ovplyvniť, ako budú využité 2% z vašich daní. Občianske združenie KAMOŠI sa už tradične usiluje o túto formu vašej podpory. Čo podporíte?

Revitalizácia športového areálu medzi ZŠ ĽŠ a ZŠ Vajanského v Modre

Cieľom projektu je doplnenie a revitalizovanie spoločného vonkajšieho športového
areálu troch základných škôl v Modre a tým podporiť rozvoj telesných zdatností u detí
školského veku a mládeže od 15 rokov. Priestor areálu tvorí veľká trávnatá plocha s
nedostatočnou výbavou športových prvkov, ktoré rozhodne nezodpovedajú počtu detí
v 3 školách. Vybrali sme prvky, ktoré by deťom poslúžili na hranie počas hodín
strávených v ŠKD ale aj na športové aktivity, ktoré sú súčasťou učebných plánov
telesnej výchovy. Základom sú dve workoutové zostavy, jedna pre deti vo veku od 6
do 14 rokov a druhá pre mládež od 15 rokov, ďalej fitnes prvky ako kladina, bradlá,
hrazdy, stôl na stolný tenis a reťazová dvojhojdačka. Projekt chceme realizovať v
spolupráci členov O.Z., mesta, školy, dobrovoľníkov, rodičov aj detí. Veríme, že bude
mať pre deti veľký význam a pomocou športu nájdu vytúženú zábavu nielen počas
vyučovacích hodín v škole ale aj pri poobedných aktivitách strávených s rodičmi či
kamarátmi.

Občianske združenie KAMOŠI je oficiálne  zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, ktorý vedie Notárska komora SR.

 

AKO NA TO?

Postup na darovanie 2% ak ste:

 

ZAMESTNANEC

  • do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • z Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3,32 €).
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde vyplníte kolónky označené číslami:

- 01 - 08: vaše meno, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko

- 09: zaplatená daň (nájdete ju v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa v riadku 03).

- 10: sumu 2% z dane

- 11: dátum zaplatenia dane (ten nájdete v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa v riadku 05).

Pozor! Ak ste dobrovoľníci o. z. KAMOŠI (najmenej 40 hodín za rok 2017), môžete nám na základe nášho potvrdenia darovať až 3%! (potvrdenie vám vystavíme my)

  • Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska, alebo nám ho prineste osobne.

 

ŽIVNOSTNÍK

  • v oddiele VIII len vyplníte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete:

Názov: KAMOŠI

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50397079

Sídlo: Jána Bakoša 13, 900 01 Modra

  • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na DÚ podľa vášho bydliska.

Kontakty

KAMOŠI, o.z.

Jána Bakoša 13, 900 01 Modra

+421 918 702 714

info@kamosi.sk