logo kamoši

Občianske združenie pre deti

MENU

Materským školám v okolí  Modry ponúkame plavecké kurzy pre detičky.

Kurzy organizujeme v jesennom období od septembra do decembra  a v jarnom období od marca do júna.

Počet detí na kurz je minimálne 8 detí a maximálne 10 detí. Celá výuka plávania trvá 45 minút a je v predškolskom veku zameraná predovšetkým na vytvorenie si správnych plaveckých návykov a to formou hry. U každého dieťaťa rešpektujeme jeho individuálne potreby a pripravenosť. Výsledkom kurzu je prekonanie strachu z vody, schopnosť samostatného pohybu vo vode buď chôdzou po dne bazéna, alebo preplávaním. Deti sa postupne naučia vydychovať do vody a začnú sa ponárať, poprípade loviť predmety zo dna bazéna. Trénujeme aj udržanie sa na vodnej hladine v polohe na chrbáte a skoky do vody s dopadom na nohy.

 

Kontakty

KAMOŠI, o.z.

Jána Bakoša 13, 900 01 Modra

+421 918 702 714

info@kamosi.sk